Adatkezelési Szabályzat

Kezelt adatok: név, email cím

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés célja: e-mail formájában hírlevél és marketing tartalmú információk küldése a Nyitott Kapu Ügynökség / Agência Porta Aberta saját szolgáltatásaival kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön, mint érintett önkéntes, külön hozzájárulása, amit az elektronikus kapcsolatfelvétel  során megad az adatkezelő számára.

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, illetve a hírlevélről leiratkozni.

A Nyitott Kapu Ügynökség / Agência Porta Aberta fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A Nyitott Kapu Ügynökség / Agência Porta Aberta a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a mozambiki hatóságok jogszabályi felhatalmazás alapján tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az ügynökségünket. A Nyitott Kapu Ügynökség / Agência Porta Aberta kötelezettséget vállal arra, hogy  személyes adatokat kizárólag csak ezen illetékes hatóságoknak adhat át.

A személyes adatokról információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, úgy 30 napon belül írásban köteles közölni az elutasítás indokait.

Amennyiben ügynökségünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet velünk. Ha mégis úgy érezné, hogy nem tettünk meg mindent az elégedettségéért, akkor  a  felügyeleti  hatóságunkhoz  fordulhat a panaszával:  

Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Liberdade de Informação     Maputo, Mozambik

Maputo, 2022. október 11.

A Nyitott Kapu Ügynökség / Agência Porta Aberta csapata